Muzyczne Pocztówki z dawnej Polski

płyty

FLORIPARI, 2012)

Adrianna Bujak-Cyran, Joanna Trafas, Maria Skiba – sopran
Artur Łuczak – skrzypce, altówka, fidel
Justyna Grabowska, Patrycja Domagalska-Kałuża – wirginał, pozytyw
Milena Dobroć, Henryk Kasperczak – lutnia
Justyna Młynarczyk, Justyna Rekść-Raubo, Mateusz Kowalski – viola da gamba
Aleksander Tomczyk – flet prosty, szałamaja, kornamuzy, gemshorny, obój barokowy,
instr.perkusyjne, kier.art.

repertuar: m.in. Mikołaj Gomółka, Wacław z Szamotuł, G. G. Gorczycki, G. Gastoldi, M. Praetorius, anonimowe pieśni i tańce z dawnych tabulatur, psalmy Braci Polskich.

Wędrowiec, który w czasach Renesansu i Baroku przemierzał ziemie polskie, musiał być zadziwiony różnorodnością etniczną Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nie tylko Polacy i Litwini ale i Rusini na wschodzie, w miastach Niemcy, Węgrzy, Czesi, na dworze królewskim Włosi, Francuzi i Szwedzi, liczne diaspory Żydów, Ormianie, a nawet Grecy – wszyscy oni zamieszkiwali tereny Rzeczpospolitej, kraju niespotykanej wówczas tolerancji.

Tę różnorodność odzwierciedlała również kultura muzyczna. Pieśni włoskie, tańce polskie i te pisane przez niemieckich mistrzów, psalmy w języku polskim, łacińskie utwory religijne wykonywane w kościołach – tym rozbrzmiewała Polska w XVI i XVII wieku i stąd taka różnorodność na płycie.

„Muzyczne Pocztówki” są podsumowaniem działalności artystycznej FLORIPARI – Muzyków Wawelskich, ponieważ nagrania zebrane na płycie powstawały w ciągu kilkunastu lat istnienia zespołu.

Całkowity czas nagrania: 74 min.


MUZYKALIA RAKOWSKIE – kto ma uszy, niechaj słucha

płyty

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego, 2013)

Adrianna Bujak – Cyran – sopran
Helena Poczykowska – alt
Krzysztof Kozarek – tenor
Wojciech Szczerba – baryton
Violetta Szopa-Tomczyk, Adam Pastuszka – violini
Marian Magiera, Paweł Gajewski – clarini
Artur Łuczak – viola, fidel
Justyna Młynarczyk, Mateusz Kowalski – viola da gamba
Justyna Grabowska, Patrycja Domagalska-Kałuża – wirginał, klawesyn, organy
Aleksander Tomczyk – flety, kornamuzy, gemshorny, dawne instr. perkusyjne, kier. art.

Andrzej Seweryn – recytator

Chór CHORAŁ z Rakowa

 

2-płytowy album, na którym odnaleźć można unikatowe dzieła muzyki religijnej praktykowanej w dawnym Rakowie, zwanym w XVII wieku Sarmackimi Atenami. Są to pieśni staropolskie, których oryginalne teksty i nuty zachowały się w zabytkowym śpiewniku ariańskim (kancjonale Braci Polskich, 1625) oraz późniejsze kompozycje z cennego zbioru XVIII-wiecznych manuskryptów kościoła farnego w Rakowie.

Duchem sprawczym całości projektu oraz wydawcą albumu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego – nasi wieloletni przyjaciele i dobroczyńcy, wspaniali ludzie, pasjonaci dbający o dziedzictwo naszych wspólnych przodków, Polaków – zarówno katolików, jak i protestantów.

Całkowity czas nagrania: CD 1 – 51:15, CD 2 – 41:56


J.F.Händel – The Messiah

płyty

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality

Fragmenty

M. Skiba, K. Peetz, J. Lindemann, M. Pospisil

Thomas Busch – dyrygent

Polska Orkiestra Barokowa / Das Polnische Barockorchester, Chór Szkolny Szkoły Artystycznej Graf- Anton-Gunter z Oldenburga / Schulchor der Graf-Anton-Gunter Schule Oldenburg

Nagranie to jest dokumentacją koncertu (live) w kościele w Vechta w Niemczech 30.05.1998. Współpraca obu zespołów została zainicjowana rok wcześniej wspólnym wykonaniem „Mesjasza” w Bazylice Franciszkańskiej w Krakowie (05.11.1997). Głównym pomysłodawcą i inicjatorem był Thomas Busch, chórmistrz, dyrygent i nauczyciel szkoły artystycznej Graf-Anton-Gunter z Oldenburga.

Copyright by MUSICOM, Munster/Westf., Germany


Kędykolwiek teraz jesteś

płyty

Liryka miłosna dworów europejskich XVI i XVII stulecia
(DUX 1998; Floripari/DIGIREC S.A. 2001)

Maria Skiba – sopran
Violetta Szopa-Tomczyk, Artur Łuczak – skrzypce
Henryk Kasperczak – lutnia, teorba
Alekander Tomczyk – flet prosty, gemshorny, obój barokowy, kier.art.

repertuar: C. Negri, J. Polak, L. Senfl, P. Attaignant, T. Arbeau, J. Dowland, C. Monteverdi, F. Caroso, Anonim (I poł. XVII w.)

 

Na płycie odnaleźć można lirykę miłosną i tańce kompozytorów z Anglii, Francji, Niemiec, Polski i Włoch. Ideą prezentowanego nagrania jest (zgodnie z sugestią osób związanych z Zamkiem Królewskim na Wawelu, które poddały pomysł realizacji), aby każdy z gości odwiedzających Wzgórze Wawelskie mógł odnaleźć coś dla siebie.


Jasnogórska muzyka na Boże Narodzenie

płyty

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality

Musica Claramontana in Nativitate Domini

(Musicon, 2005)

Iwona Leśniowska – sopran
Piotr Olech – alt
Szczepan Kosior – tenor
Mirosław Borczyński – baryton
Zespół Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu FLORIPARI, dyr. Aleksander Tomczyk

Muzyka że zbiorów Archiwum Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Nagranie dokonane w Bazylice Jasnogórskiej, w styczniu 2004 r.

repertuar: M.J.Żebrowski – Rorarte coeli, F.Perneckher – Offertorium Pastorale, J.Kobierkowicz – Coelum gaude, M.J.Żebrowski – Missa Pastorita ex D

Kapela Ojców Paulinów na Jasnej Górze, będąca przedmiotem nieustannej troski władz zakonnych należała przez wieki do najbardziej znaczących ośrodków rozwoju kultury muzycznej w Polsce, zaś działający w niej muzycy i kompozytorzy reprezentowali różne środowiska lokalne, polskie i zagraniczne. Na szczególną uwagę zasługują, co oczywiste, kompozytorzy jasnogórscy, którzy w tym środowisku zdobywali najczęściej wykształcenie i prowadzili ożywioną oraz wielokierunkową działalność muzyczną. W pierwszej płycie CD prezentujemy jasnogórską muzykę na Boże Narodzenie. Jasnogórskie muzykalia należą do skarbów polskiej kultury muzycznej i tym wspaniałym dorobkiem pragniemy się z Państwem dzielić.

o.Nikodem Kilnar Podprzeor Jasnej Góry, Prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska

całkowity czas nagrania: 42:35


AUDITUM DE COELIS. Jasnogórskie muzykalia

płyty

 

(MPAR Pars Prima; IMPRESJA Wydawnictwa Elektroniczne SA, 2001)

Maria Skiba – sopran
Bożena Bogusz – alt
Piotr Olech – alt
Szczepan Kosior – tenor
Marcin Wolak – bas
Studium Musicae Cracoviense / Aleksander Tomczyk

repertuar: J. Riepel, E. Brikner, I. J. Holzbauer, F. Perneckher,

Kapela jasnogórska rozpoczęła działalność podczas panowania króla Zygmunta III Wazy, a zaprzestała dopiero podczas I wojny światowej (1915).Tak niezwykłą tradycją poszczycić się może zaledwie kilka zespołów w muzycznej historii Europy.W archiwum muzycznym ojców paulinów na Jasnej Górze zachowanych jest ponad 2000 kompozycji w tym dzieła największych mistrzów muzyki, m.in. J. Ch. Bacha, J. Haydna, A. Hassego, F. Rossler-Rosettiego.

Płyta jest próbą zaprezentowania i utrwalenia muzykaliów odkrytych w jasnogórskich archiwach, które w dużej części ujrzały światło dzienne po raz pierwszy u schyłku XX wieku. Wydanie płyty z muzykaliami jasnogórskimi to wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Po raz pierwszy na taką skalę – na potrzeby niniejszego nagrania – „uchylono drzwi” do archiwum muzycznego ojców paulinów na Jasnej Górze i zaprezentowano muzykę pochodzącą i związaną z tym szczególnym miejscem. Nagranie inicjuje cykl płytowy Musica Poloniae Antiqua Restauranda MPAR, który prezentuje nieznane dzieła polskiej muzyki dawnej.

fragm. recenzji Auditum de coelis, RUCH MUZYCZNY, 22 lipca 2001:

(…) Artyści nie unikają żywych temp, chętnie kontrastują dynamikę i odważnie dobierają ornamentykę, starając się ukazać nie tylko duchową, ale także – często istotniejszą – wirtuozowską stronę muzyki. Pierwszoplanową postacią jest śpiewająca w większości utworów Maria Skiba, obdarzona giętkim sopranem, o brzmieniu – rzec można – uniwersalnym, pasującym zarówno do chorału, jak i barokowej arii. Warto również zwrócić uwagę na grę continuo, z szerokim planem instrumentów strunowych szarpanych (Magdalena Chmielecka na arcilutni, Henryk Kasperczak na teorbie) oraz grupy dętej, niestety z konieczności zdominowanej przez muzyków zagranicznych (Ales Rypan, Urszula Lewińska na obojach i Vaclav Luks, Mirek Rovencky na rogach). Czy na polskim rynku pojawiła się zatem nowa firma fonograficzna? Czas pokaże, choć chyba nie powinniśmy mieć zbyt wielkich nadziei (na okładce płyty znalazł się jednak napis sugerujący chęć tworzenia serii – „Musicae Poloniae Antiqua Restauranda”). Póki co, chwalić należy pomysł wzbogacenia multimedialnej oferty o wartościową muzykę prezentowaną na wysokim poziomie. W dodatku w bardzo atrakcyjnej szacie graficznej – to jedna z najładniej wydanych płyt w naszym kraju.

Witold Paprocki

całkowity czas nagrania: 59:46


Cantigas de Santa Maria

Dyskografia


Cantigas de Santa Maria

(Dominikański Ośrodek Liturgiczny, 2016)

 

Franciszek Pieczka – recytator
Joanna Trafas – sopran
Leszek Solarski – bas
Violetta Szopa Tomczyk – alt, skrzypce, monochord
Małgorzata Feldgebel – skrzypce, fidel, rebek
Mateusz Kowalski – tenor, viola da gamba
Maria Wilgos – lutnia średniowieczna, gitara barokowa, teorba
Justyna Grabowska – wirginał, portatyw
Paweł Solecki – fagot, fujarka, dzwonki, tamburyn, djembe, darabuka
Bartosz Sałdan – tamburro militare, przeszkadzajki perkusyjne
Aleksander Tomczyk – gemshorny , kornamuzy, szałamaja, lira korbowa, tamburyn, darabuka, tamburro militare, kier.art.

Zofia Przybyłowska, Olga Tomczyk – głosy dziecięce

Zespół Muzyki Dawnej PERFUGIUM

Całkowity czas nagrania: 1:19

Kup płytę

Oddajemy do Waszych rąk unikatowy pod wieloma względami śpiewnik wraz z płytą. To pierwsze na polskim rynku wydanie opracowanie średniowiecznych Cantigas de Santa Maria w polskim tłumaczeniu. Na krążku znajdują się nagrania wybranych kantyczek w doskonałym wykonaniu tandemu dwóch krakowskich zespołów specjalizujących się w muzyce dawnej: Floripari i Perfugium. Na szczególną uwagę zasługuje nie tylko dobór materiału, ale też jego opracowanie i warstwa estetyczna. Do wydania niniejszego śpiewnika zainspirowała nas Magdalena Sendor, która przetłumaczyła w sumie 20 pieśni ze zbioru Cantigas de Santa Maria przypisywanego królowi Kastylii – Alfonsowi X el Sabio (1221-1284). Marzeniem tłumaczki był wspólny śpiew cantigas przetłumaczonych na język polski, co dzięki pracy Wojciecha Sznyka OP oraz Aleksandra Tomczyka stało się możliwe. Owocem ich pracy, a także wysiłku wielu Przyjaciół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego jest wydanie przekładu, adaptacji muzycznej i płyty Cantigas de Santa Maria. Pieśni nazywamy między sobą „kantyczkami” ze względu na ich wdzięczne brzmienie, zabawny tekst i pogodną pobożność. Śpiewnik ma być zachętą do wsłuchiwania się w radosne brzmienie i wspólny śpiew.

(cyt. www.dominikanie.pl)