Muzyczne Pocztówki z dawnej Polski

FLORIPARI, 2012)

Adrianna Bujak-Cyran, Joanna Trafas, Maria Skiba – sopran
Artur Łuczak – skrzypce, altówka, fidel
Justyna Grabowska, Patrycja Domagalska-Kałuża – wirginał, pozytyw
Milena Dobroć, Henryk Kasperczak – lutnia
Justyna Młynarczyk, Justyna Rekść-Raubo, Mateusz Kowalski – viola da gamba
Aleksander Tomczyk – flet prosty, szałamaja, kornamuzy, gemshorny, obój barokowy,
instr.perkusyjne, kier.art.

repertuar: m.in. Mikołaj Gomółka, Wacław z Szamotuł, G. G. Gorczycki, G. Gastoldi, M. Praetorius, anonimowe pieśni i tańce z dawnych tabulatur, psalmy Braci Polskich.

Wędrowiec, który w czasach Renesansu i Baroku przemierzał ziemie polskie, musiał być zadziwiony różnorodnością etniczną Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nie tylko Polacy i Litwini ale i Rusini na wschodzie, w miastach Niemcy, Węgrzy, Czesi, na dworze królewskim Włosi, Francuzi i Szwedzi, liczne diaspory Żydów, Ormianie, a nawet Grecy – wszyscy oni zamieszkiwali tereny Rzeczpospolitej, kraju niespotykanej wówczas tolerancji.

Tę różnorodność odzwierciedlała również kultura muzyczna. Pieśni włoskie, tańce polskie i te pisane przez niemieckich mistrzów, psalmy w języku polskim, łacińskie utwory religijne wykonywane w kościołach – tym rozbrzmiewała Polska w XVI i XVII wieku i stąd taka różnorodność na płycie.

„Muzyczne Pocztówki” są podsumowaniem działalności artystycznej FLORIPARI – Muzyków Wawelskich, ponieważ nagrania zebrane na płycie powstawały w ciągu kilkunastu lat istnienia zespołu.

Całkowity czas nagrania: 74 min.