Koncert zespołu FLORIPARI oraz Baletu Dworskiego SOTTO LE STELLE

 

 

Floripari. Polish Ayre & Polish Villanell

 

 

Fragment koncertu zespołu „Floripari” i grupy tanecznej „Sotto le Stelle”

 

 

Floripari. Służyłem ja tobie dosyć