VIA SACRA

Polskie peregrynacje do Santiago de Compostella

Trudno przecenić wagę, jaką dla rozwoju religii, kultury i sztuki stanowił Szlak św. Jakuba i związane z nim kontakty między ludnością Europy Zachodniej. Trwające miesiącami pielgrzymowanie przez różne kraje było znakomitą okazją do poznania wielu kultur: architektury, sztuki, poezji, języków, obyczajów i co dla nas istotne – muzyki.

Wyobraźmy sobie grupę pątników wyruszających z ziem polskich – z kościołów dobywają się dźwięki „Alleluja” Mikołaja z Radomia. Grupa rusza do Pragi, następnie szlakiem św. Jakuba zmierza do Niemiec, Francji, by wreszcie osiągnąć cel, czyli Hiszpanię i Santiago de Compostella. W każdym mijanym mieście rozbrzmiewa inna muzyka, grupy pielgrzymów z różnych krain wędrują z własnymi pieśniami na ustach, niektórzy niosą instrumenty, dla jednych znane, dla innych nie. Niezliczone okazje do rozmów i wymiany doświadczeń. Tygiel kulturowy, lecz cel wspólny: wędrówka do grobu św. Jakuba…

Jak pisał Gothe: drogi św. Jakuba ukształtowały Europę.

Koncert opowiadany, przybliżający publiczności muzykę oraz instrumenty średniowiecza (m.in. lira korbowa, fidel, portatyw, gemshorny, perkusjonalia).

Repertuar: wybrane utwory z Codex Calixtinus, Codex les Huelgas, Cantigas de Santa Maria, Libre Vermell de Montserrat; Mikołaj z Radomia, G.de Machaut

Wykonawcy: 6-10 osób, w tym solista (lub soliści) oraz instrumentaliści, opcjonalnie grupa śpiewaków (vox populi)

Czas trwania koncertu: 1:15 – 1:30