Śpiewnik braci drewnianego miecza

Kancjonał Rakowski Braci Polskich 1625

Historia braci polskich rozpoczęła się w 1550 roku. Idee, które kultywowali, a zwłaszcza życie zgodne z miłością bliźniego, tolerancja religijna i pacyfizm stały się inspiracją dla europejskiej myśli intelektualnej XVII i XVIII wieku.

Kancjonał Rakowski jest od wielu lat przedmiotem działalności badawczej FLORIPARI. Począwszy od pozyskania kopii pierwodruków z Biblioteki Kórnickiej, poprzez kwerendy w polskich i zagranicznych bibliotekach, opracowania muzykologiczne i kompozytorskie, aż po rozliczne wykonania koncertowe i nagrania.

Pieśni braci polskich budzą nasz nieustający zachwyt swoją piękną melodyką i tekstami, potwierdzając tym samym myśl, że „cudze chwalicie, swego nie znacie…”. Choć niegdyś śpiewane przez protestantów, w żaden sposób nie urażają uczuć religijnych katolików i są przez nas od wielu lat wykonywane podczas koncertów w kościołach katolickich.

Naszą wieloletnią przygodę z muzyczną spuścizną Braci Polskich zawdzięczamy wspaniałym ludziom – społecznikom i miłośnikom swojego regionu – Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego.

Repertuar: Psalmy Niektóre Króla Dawida, Proroka Bożego, z Ewanielią Pana Chrystusową Zgodne. Do których Są Przyłączone Pieśni Nabożne z Pisma Świętego Wzięte (z Nutami) [org. tekst z Kancjonału]

Wykonawcy: Od 5 do 10, w tym solista/soliści oraz instrumentaliści

Czas trwania koncertu: 1:00 – 1.20h