MUZYCZNE SILVA RERUM

wędrówki po dworach europejskich XVI i XVII stulecia

W odległych czasach Renesansu i Baroku muzyka była bardzo ważnym, niezbędnym elementem dworskiego życia. Towarzyszyła władcom i ich dworzanom we wspólnym biesiadowaniu, w zgiełku uciesznych zabaw, w radościach i smutkach. Umiejętność gry na instrumentach muzycznych, śpiewu i tańca była częścią wykształcenia ogólnego osób z wyższych sfer, dodatkowo każdy władca zatrudniał swoich muzyków. Otwieramy wrota do przeszłości kluczem pięknej muzyki i wędrujemy z Polski do Włoch Francji, Hiszpanii i Anglii.

Repertuar:

Koncert opowiadany, przeglądowy program oparty jest na renesansowych i wczesnobarokowych utworach wielu europejskich twórców, w tym również polskich, m.in.: Jakuba Polaka, Johna Dowlanda, Claudio Monteverdiego i wielu innych.

Wykonawcy:

Od 4 do 8 (w tym solista[ści], instrumentaliści, opcjonalnie tancerze), koncert może być wykonywany w kostiumach historycznych.