Lirnik wioskowy czyli o Moniuszce inaczej

W roku Moniuszkowskim proponujemy inne, nowe spojrzenie na muzykę twórcy polskiej opery narodowej. Wybrane arie oraz pieśni ze słynnych Śpiewników Domowych zabrzmią w wyjątkowych aranżacjach na dawne instrumenty, ukazując w nowym świetle piękno kompozycji tego wyjątkowego twórcy, niezwykle płodnego i pracowitego. Moniuszko wykorzystywał rytmy polskich tańców narodowych – my w zestawieniu z tanecznymi pieśniami, przebojami szlacheckich i mieszczańskich salonów przybliżymy też oryginalne ludowe melodie zebrane i spisane w XIX w. przez starszego o 4 lata od Moniuszki Oskara Kolberga.

Czasy Stanisława Moniuszki to nie tylko dążenia niepodległościowe – to także świat, w którym lirnicy wędrowali od wsi do wsi opowiadając przy instrumencie historie i wieści ze świata, a w orkiestronie Opery Narodowej skrzypkowie stroili jelitowe struny – dziś używane wyłącznie przez zespoły muzyki dawnej.

Repertuar: Wybrane pieśni ze Śpiewnika Domowego m.in. cykl pieśni „Lirnik wioskowy” z udziałem prawdziwej liry korbowej, „Nawrócona” wg wiersza Goethego z uwodzicielskim gemshornem (fletem wykutym z rogu zwierzęcego), „Jaskółeczka”, „Krakowiak”, „Dziad i Baba”, „Pieśń o wesołości”, tradycyjne melodie ludowe w opracowaniu O. Kolberga, kujawiak/dumka Zuzi z op. Verbum Nobile, aria Halki i Mazur z op. Halka z towarzyszeniem historycznego brzmienia smyczkowego, „Polska Suita Barokowa” czyli muzyka czasów sarmackich, o których opowiada fabuła „Strasznego Dworu”. Program ukazuje także nieznane szerszej publiczności oblicze Moniuszki, np. stylizowaną na angielską muzykę czasów Szekspira „Piosnkę obłąkanej Ofelii” napisaną dla Heleny Modrzejewskiej.

Wykonawcy: Od 5 do 8 osób, w tym solistka, instrumentaliści, opcjonalnie para taneczna.

Czas trwania koncertu: 1:15 – 1:30