„Gdzież jest, o Śmierci, oścień twój”

misterium pasyjne na Wielki Post

Koncert, a właściwie misterium „metafizyczne” w oparciu o polska muzykę pasyjną dawnych wieków (Renesans i Barok), z elementami wędrówki, na modłę zbliżoną do Drogi Krzyżowej. Do „wędrowania” potrzebne odpowiednie sakralne wnętrze (krużganki, kościół) i światło (oświetlenie, świece). Publiczność może podążać za wykonawcami lub pozostawać na miejscu. Repertuar bardzo refleksyjny i skupiony. Koncert na mocno wieczorowa porę – potrzebne zaciemnienie.

Repertuar:

m.in. kancjonały staropolskie: zamojski, puławski, Kancjonały Staniąteckie, zbiory Biblioteki Muzycznej oo. paulinów na Jasnej Górze i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, etc.

Wykonawcy:

  • wersja z elementami wędrówki: 2-5 solistów, 4-8 osób tworzących grupę śpiewaczą (chorus, vox populi) oraz 5-7 instrumentalistów; łącznie 11-20 wykonawców
  • wersja koncertowa (kameralna forma na scenie) w mniejszym składzie, bez elementów wędrówki, 1-4 solistów jako soli i chorus, 5-6 instrumentalisów; łącznie: 6-10 wykonawców

Czas trwania koncertu: 1:30 – 1:45h