Historia liry korbowej jest bardzo długa i ciekawa. Status społeczny instrumentu zmieniał się poprzez stulecia. U swych początków, między XI – XII wiekiem lira była związana z kościołem. Od XII wieku kojarzona była z arystokracją, W XIV wieku zaś trafiła do niższych klas społecznych. W XV wieku utożsamiano ją głównie z wędrownymi żebrzącymi ślepcami. Wiek XVIII przyniósł okres fascynacji lirą korbową, która z wiejskiej chaty awansowała na dwory arystokratyczne. Szczególne miejsce znalazła na francuskim dworze królewskim, wpisując się w pastoralny nurt wiejskiej sielanki. W latach kolejnych lira powróciła na ulice miast i wsi. Czasy współczesne nie zapomniały o niej. Dziś przechodzi swój ponowny renesans, wykorzystywana przez zespoły muzyczne o bardzo różnym profilu, wzbogacana o elektronikę, przetwarzana na potrzeby muzyki rozrywkowej i filmowej.