Rodzina skrzypiec od momentu narodzin ok. połowy XVI-go wieku do dnia dzisiejszego cieszy się nieustającym powodzeniem. Początkowo skrzypce nazywano viola da brazzo – od sposobu trzymania (brazzo to po włosku ramię). Dawne skrzypce zawdzięczają swoje charakterystyczne brzmienie strunom wykonanym z jelit zwierzęcych i lżejszej konstrukcji (w porównaniu do współczesnego instrumentu). To jeden z najbardziej wszechstronnych instrumentów predysponowany zarówno do gry solowej, zespołowej jak i orkiestrowej.

Fidel jest jednym z instrumentów, który bezpośrednio poprzedzał skrzypce. Przywieziony do Europy przez Maurów cieszył się znaczną popularnością w czasach średniowiecza i renesansu. Fidel była jednym z ulubionych instrumentów trubadurów, którzy przy jej akompaniamencie wykonywali swoje pieśni i recytowali poezję miłosną. Warto zapamiętać, że Fidel jest rodzaju żeńskiego; inaczej mówiąc jest panią a nie panem. Dlatego mówimy o niej – ta fidel