Symfonie anielskie

Jak to dawniej Dzieciąteczku śpiewano.

(…) Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,

jest Boże Narodzenie (…)

Matka Teresa z Kalkuty

Koncert dawnych kolęd i pastorałek, ukazujący ludzką radość towarzyszącą Narodzinom, niezależnie od epoki, miejsca i okoliczności. Niektóre radosne i taneczne, inne wzruszające, pełne skupienia, przejmujące – razem tworzą program wyjątkowy, sprzyjający refleksji i dający radość tym większą, że przeżywaną wspólnie.

Repertuar:

Program ujęty w części:

W klasztorze, Na dworze, W wiejskiej chacie, Zebrane w podróży

W repertuarze m.in. najstarsza znana polska kolęda „Zdrowy budź, krolu anjelski” (XV w.), Wacława z Szamotuł „Pieśń o Narodzeniu Pańskim”, kolędy z Kancjonałów sióstr Benedyktynek ze Staniątek (wśród nich „Szczodry wieczór, dobry wieczór”), z Kancjonału Jana z Przeworska z 1435 r. („Chrystus się nam narodził”), kolęda „Anioł pasterzom mówił” z Kancjonału Biblioteki Kórnickiej; niepowtarzalny koloryt programu tworzą kolędy i pastorałki ludowe z bogatych zbiorów Oskara Kolberga, wykonywane „na ludowo” z towarzyszeniem liry korbowej, suki mieleckiej oraz fideli płockiej; kolędy ze zbioru Symfonie anielskie z 1630 r., wśród nich m.in. „A wczora z wieczora” oraz „Przybieżeli do Betlejem pasterze”; kolędy pochodzące z Anglii, Francji, Niemiec i Hiszpani.

Podczas koncertu zapraszamy publiczność do wspólnego śpiewania 2-3 wybranych kolęd.

Możliwa współpraca z chórami i zespołami wokalnymi (zarówno amatorskimi, jak i profesjonalnymi), warsztaty, nauka śpiewania.

Wykonawcy:

5 – 8 osób ( instrumentaliści oraz sopranistka – solistka)

Czas trwania koncertu:

1h 15min – 1h 30min