Śpiewające Lekcje Historii w Muzeum AK

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.” Już w najbliższy poniedziałek 28 listopada o godz. 9:30, 10:45 i 12:00 w gościnnych progach krakowskiego Muzeum AK – Śpiewające Lekcje Historii! „Śpiewają Wieki czyli historia Polski pieśnią opowiedziana” to program edukacyjny poświęcony dawnej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem naszego miasta Krakowa. Wykonamy pieśni związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi przenosząc młodych słuchaczy do epoki Jagiellonów, przy okazji opowiadając o historii Polski. Podczas koncertów, kierowanych do uczniów szkół podstawowych, znajdzie się także czas na wspólne śpiewanie tradycyjnych pieśni patriotycznych, ale – co rzadkie – przy akompaniamencie dawnych instrumentów. Serdecznie zapraszamy! Dziękujemy partnerom wydarzenia: Stowarzyszeniu Latarnia i Pani Monice Róg, a także Dyrekcji Muzeum AK i Pani Barbarze Ziębie-Goduli.

Grantodawcą i organizatorem grantu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Grant nosi nazwę „Patriotyzm XXI wieku- moda czy konieczność”.

Zespół FLORIPARI