FLORIPARI vs Jagiełło 

Organowa i kameralna muzyka XVI stulecia:
wokół Jagiellonów 

Dwie przestrzenie muzyczne: organowa i kameralna, które przenikają się poprzez repertuar pochodzący z tych samych źródeł oraz – a może przede wszystkim –  poprzez organowe improwizacje na temat najpiękniejszych polskich pieśni renesansowych.

Koncert jest owocem współpracy FLORIPARI oraz Cypriana Jagiełły, znakomitego krakowskiego organisty i improwizatora, ucznia prof. Józefa Serafina, absolwenta krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji.

Program:

Wybrane utwory z tabulatur: Jana z Lublina, Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Klasztoru Cystersów w Pelplinie, z Tabulatury Krakowskiej Kościoła św. Ducha oraz Gdańskiej (1591). Utwory organowe: „Kochersperger Spanieler” Hansa Kottera i „Dic Nobis Maria” Heinricha Scheidemanna (intawolatura motetu Giovanniego Bassano); pieśni Wacława z Szamotuł oraz Mikołaja Gomółki.

Wykonawcy:

Organista – solista oraz zespół kameralny w składzie:

  • sopranistka – solistka oraz 4-6 instrumentalistów
  • lub w wersji rozbudowanej: kwartet wokalny oraz 4-6 instrumentalistów

Czas trwania koncertu:

1h – 1h 30 min