Bartosz Sałdan


instrumenty perkusyjne

Bartosz Sałdan koncertuje jako perkusista solista, kameralista i muzyk orkiestrowy. Kształcił się w klasie perkusji Prof. Jana Pilcha w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, w 2021 roku uzyskał stopień doktora sztuki w macierzystej Uczelni. Obecnie doskonali swoje umiejętności gry na perkusyjnych instrumentach obręczowych u jednego z najwybitniejszych specjalistów – Murata Coşkuna w Frame Drum Academy we Freiburgu. Stały rozwój kompetencji w zakresie muzyki dawnej ma swoje odzwierciedlenie we współpracy z licznymi zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie historycznym, takimi jak: Floripari – Muzycy Wawelscy, Lautten Compagney Berlin, Starck Compagnay, Polska Orkiestra XVIII wieku, {oh!} Orkiestra Historyczna, Wrocławska Orkiestra Barokowa i wieloma innymi. Jako solista występował z towarzyszeniem m.in.: Sinfonii Varsovii, Sinfonietty Cracovii czy orkiestr Filharmonii Krakowskiej i Opolskiej, zaś jako kotlista i perkusista regularnie koncertuje z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Sinfoniettą Cracovią czy NFM Leopoldinum.

Intensywnie działa także na polu muzyki współczesnej, koncertując solo i kameralnie m.in. w Polsce, USA, Niemczech, Holandii, Iranie czy Tajlandii. Bartosz Sałdan jest laureatem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, „Kultura w sieci”, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.