Sigismundus | 500

Rex amatus, Rex amandi
Perły Złotego Wieku

Polacy mają takiego króla, jakiego Platon, Arystoteles, Ksenofont oraz cały zastęp filozofów i prawodawców wyobrażali sobie jako władcę doskonałego i jakiego pragnie natura i sam Bóg.

Wawrzyniec Goślicki, De optimo senatore (1568)

Program stworzony z okazji 500. rocznicy urodzin Zygmunta Augusta (1520). Koncert jest muzyczną opowieścią o życiu i dokonaniach polskiego króla i wielkiego księcia litewskiego, którego panowanie zapisało się złotymi zgłoskami w historii Polski. Wojny i polityka, szeroki mecenat artystyczny, dworskie uroczystości i zabawy oraz słynna historia miłosna Zygmunta i Barbary Radziwiłłówny i związane z nią, owiane tajemnicą perły królowej – wszystko to tworzy kanwę koncertu będącego mariażem muzyki, tańca i słowa.

Koncert składa się z trzech odsłon:

     1. Sprawy świata
     2. Miłość
     3. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam

Repertuar:

Mistrzowie polskiego renesansu i kompozytorzy zagraniczni, których muzykę wykonywano na dworze Jagiellonów w okresie panowania Zygmunta Augusta (wybór m.in. na podstawie inwentarza dzieł muzycznych w bibliotece Jerzego Jasińczyca, magistra wawelskiej kapeli śpiewaczej) – wśród nich Wacław z Szamotuł, Valentinus Bakfark, Jakub Polak, Cyprian Bazylik, Mikołaj Gomółka, Cipriano de Rore, Adrian Willaert, utwory z Krakowskiej Tabulatury Lutniowej, tańce z Tabulatury Jana z Lublina oraz kompozycje anonimowe, m.in. Pienie o electii krala polskiego Sigmunta wtorego Augusta pirwego, Pieśń o weselu najjaśniejszego króla Zygmunta II Augusta, Napis nad grobem zacnej Królowej Barbary Radziwiłłówny.

Wykonawcy:

W wersji rozbudowanej (do 22 wykonawców): na potrzeby tego projektu FLORIPARI powiększa swój skład tworząc swego rodzaju orkiestrę renesansową, na którą składa się kilka mniejszych, profesjonalnych grup zajmujących się muzyką dawną oraz badaniami nad kulturą dawnej Rzeczypospolitej.

– koncert może być wykonywany w kostiumach historycznych, w formie widowiska scenicznego – rekonstrukcja ubiorów autorstwa dr Marii Molendy z Fundacji Nomina Rosae – Ogród Kultury Dawnej (www.nomina.pl),

– z udzialem zespołu zawodowych tancerzy Sotto le Stelle pod kierunkiem artystycznym Katarzyny Borstyn,

– z udziałem męskiego kwartetu wokalnego (Cantores Rorantes).

Spektakl łączy w całość postać Mistrza – Narratora: w tej roli znakomitość polskiego teatru – Jerzy Trela, który przytoczy fragmenty listów z epoki oraz teksty z renesansowych kronik polskich, traktujące o rządach, polityce, życiu dworskim, a także o obyczajach, jakie panowały w czasach króla Zygmunta Augusta.

Wersja kameralna: 

Od 5 do 12 osób, w tym solista i instrumentaliści; opcjonalnie 1 lub 2 pary taneczne w kostiumach historycznych.

Czas trwania koncertu:

1:15 – 1:30h