Sigismundus | 500

Rex amatus, Rex amandi
Perły Złotego Wieku

Polacy mają takiego króla, jakiego Platon, Arystoteles, Ksenofont oraz cały zastęp filozofów i prawodawców wyobrażali sobie jako władcę doskonałego i jakiego pragnie natura i sam Bóg.

Wawrzyniec Goślicki, De optimo senatore (1568)

Program stworzony z okazji 500. rocznicy urodzin Zygmunta Augusta (1520). Koncert jest muzyczną opowieścią o życiu i dokonaniach polskiego króla i wielkiego księcia litewskiego, którego panowanie zapisało się złotymi zgłoskami w historii Polski. Wojny i polityka, szeroki mecenat artystyczny, dworskie uroczystości i zabawy oraz słynna historia miłosna Zygmunta i Barbary Radziwiłłówny i związane z nią, owiane tajemnicą perły królowej – wszystko to składa się na kanwę koncertu „opowiadanego”, którego repertuar stanowią najsłynniejsze i najpiękniejsze dzieła muzyczne Złotego Wieku.

Repertuar:

Mistrzowie polskiego renesansu i kompozytorzy zagraniczni, których muzykę wykonywano na dworze Jagiellonów w okresie panowania Zygmunta Augusta (wybór m.in. na podstawie inwentarza dzieł muzycznych w bibliotece Jerzego Jasińczyca, magistra wawelskiej kapeli śpiewaczej) – wśród nich Wacław z Szamotuł, Valentinus Bakfark, Jakub Polak, Cyprian Bazylik, Mikołaj Gomółka, Cipriano de Rore, Adrian Willaert, tańce z Tabulatury Jana z Lublina oraz kompozycje anonimowe: „Pieśń o weselu najjaśniejszego króla Zygmunta II Augusta” oraz „Napis na grobem zacnej Królowej Barbary Radziwiłówny”.

Wykonawcy:

Od 5 do 12 osób, w tym solista i instrumentaliści; opcjonalnie 1 lub 2 pary taneczne. Koncert może być wykonywany w kostiumach historycznych, w formie widowiska scenicznego – możliwość współpracy z Fundacją Nomina Rosae – Ogród Kultury Dawnej (www.nomina.pl) oraz grupą taneczną TANART, specjalizującą się w tańcach historycznych (XV- XIX w.)

Czas trwania koncertu: 1:15 – 1:30h