CRACOVIA MUNDI

Muzyka Rzeczpospolitej XV – XVII wieku.

Dwa stulecia z muzycznej historii królewskiego miasta, o którym powiadano, że jest jako lutnia. Czy tylko przez swój kształt architektoniczny Kraków, widziany z lotu ptaka, przypomina ten niezwykły instrument? A może tkwi w tym inna tajemnica? Oto wędrówka po stolicy Królestwa i samym Królestwie – Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a właściwie Rzeczpospolitej Wielu Narodów…

Opowieść o muzycznej spuściźnie wielokulturowego Krakowa i Rzeczpospolitej Obojga Narodów XV-XVII wieku. O wielu narodach zamieszkujących ówczesne Królestwo – Polakach, Litwinach, Rusinach, Niemcach i Żydach, o ich kulturze, religiach i dźwiękach.

Koncert z narracją słowno-muzyczną i opcjonalnie fragmentami staropolskiej poezji.

Repertuar:

Dawne pieśni i tańce litewskie, polskie, ruskie, niemieckie, żydowskie i inne. Utwory z wybranych kancjonałów, m.in.: Kancjonał Piotra Artemiusza, Kancjonał Szymona Krofeya, Katechizm Wileński, Kancjonały Składane, Kancjonał Braci Polskich

Wykonawcy:

Od 4 do 10 (w tym solista[ści], instrumentaliści, opcjonalnie tancerze); koncert może być wykonywany w kostiumach historycznych

Czas trwania koncertu: 1:15 – 1:30h